Algemeen

Graden:

Het domein Muziek is verdeeld in vier  graden:

In de eerste graad (twee studiejaren) kan je starten vanaf zes jaar. In de lessen muziekinitiatie (2 lestijden/week) maken de leerlingen op een speelse manier kennis met muziek.  Zingen, bewegen, speelse oefeningen op ritme-instrumentjes...

In de tweede graad (4 studiejaren) kan je starten vanaf acht jaar. In het vak Muzikale Vorming en Groepsmusiceren (2 lestijden/week) wordt de wondere wereld van de muziek verder verkend. Hiernaast krijg je ook wekelijks les op het door jou gekozen instrument. (één lestijd/week)

In de derde graad (3 studiejaren) wordt al wat je geleerd hebt verder uitgediept. Je maakt een keuze voor de optie "Klassiek", "Jazz, Pop, Rock", "Muziek schrijven" of "Experimentele Muziek" .

In de vierde graad (3 studiejaren) zet je de kroon op het werk. Je kiest voor de studierichting "Vertolkend muzikant" of "Creërend muzikant"

 

In de derde en de vierde graad heeft elke leerling bepaalde verplichte vakken en enkele keuzevakken. Meer info hierover volgt later.