Algemeen

Graden:

Het domein Muziek is verdeeld in vier  graden:

In de eerste graad (twee studiejaren) kan je starten vanaf zes jaar. In de lessen muziekinitiatie (1lestijd/week) maken de leerlingen op een speelse manier kennis met muziek.  Zingen, bewegen, speelse oefeningen op ritme-instrumentjes...

In de tweede graad (4 studiejaren) kan je starten vanaf acht jaar. In het vak Muzikale Vorming en Groepsmusiceren (2 lestijden/week) wordt de wondere wereld van de muziek verder verkend. Hiernaast krijg je ook wekelijks les op het door jou gekozen instrument. (één lestijd/week)

In de derde graad (3 studiejaren) wordt al wat je geleerd hebt verder uitgediept. Je maakt een keuze voor de optie "Klassiek", "Jazz, Pop, Rock", "Muziek schrijven" of "Experimentele Muziek" .

In de vierde graad (3 studiejaren) zet je de kroon op het werk. Je kiest voor de studierichting "Vertolkend muzikant" of "Creërend muzikant"

Naast deze 4 graden, bestaat ook de kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis.

 

 

In de derde en de vierde graad heeft elke leerling bepaalde verplichte vakken en enkele keuzevakken. Meer info hierover volgt later.

 

-muziekgeschiedenis : mag bij ‘vakken’ als kortlopende studierichting of keuzevak 4de graad. 
les: woensdag 19.30-21.30 bij Dirk De Nef (tekstje zou moeten volgen van Dirk)