Algemeen

Structuur:

Eerste graad  (twee studiejaren) vanaf zes jaar

Optie Vakken lestijden
muziekinitiatie

muziekinitiatie

1 lesuur/week

 

kinderkoor

facultatief1u/week

domeinoverschrijdende initiatie met woordkunst

domeinoverschrijdende initiatie

1 lesuur/week

    

 

 

Tweede graad jongeren (vier studiejaren)  Vanaf acht jaar

Muzikale vorming (MCV) 1 lesuur/week
Groepsmusiceren 1 lesuur/week
Instrument 1 lesuur/week
Kinderkoor

facultatief 1 uur/week

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede graad volwassenen (drie studiejaren)    Vanaf 15 jaar

Muzikale vorming (MCV) 2 lesuren/week
   
Instrument 1 lesuur/week

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde graad (drie studiejaren)          

Vanaf de derde graad bestaat het lessenpakket uit verplicht te volgen vakken + een reeks keuzevakken waaruit je er één moet kiezen, 

Optie klassiek
Klassiek A: instrument

= voor alle instrumenten en zang

Verplicht te volgen lestijden:

Instrument (klassiek) 1 uur per week
Ensemble of koor 1 uur per week

Keuzevak

(zie hieronder)

1 uur per week

3 jaar hetzelfde keuzevak

  keuzevak te kiezen uit:
1. Culturele Vorming
2. Score
3. Hedendaagse Muziek
 

Optie klassiek
Klassiek B: instrument

= voor klavieren en meerstemmige instrumenten
Deze leerlingen kunnen ook kiezen voor optie A of C 

verplichte vakken:

Instrument (klassiek) 1 uur per week
Ensemble of koor
of begeleidingspraktijk (klassiek)

1 uur per week

 

Keuzevak
score voor klavieren

1 uur per week
 

   

Optie klassiek
Klassiek C: instrument (modulair)


= voor alle instrumenten en zang 
Je kiest elk jaar een ander keuzevak. Op het einde van de graad heb je de drie keuzevakken gevolgd.

 

Instrument (klassiek) 1 uur per week
Ensemble of koor
of begeleidingspraktijk
1 uur per week
 

Keuzevak

1 uur per week telkens gedurende één jaar.

    keuzevak te kiezen uit:

1. Culturele Vorming
2. Score
3. Hedendaagse Muziek        

 

Optie muziek schrijven   

*Deze optie kan bvb gekozen worden door leerlingen die in de 4° onmiddellijk willen opteren voor de Studierichting “creërend muzikant” 

*voor leerlingen die minder geïnteresseerd zijn in groepsmusiceren 

Verplicht te volgen lestijden:

Muziektheorie 1 uur per week
Culturele Vorming 1 uur per week
Keuzevak 1 uur per week

   Keuzevak:

Instrument OF Hedendaagse muziek  

 

Optie Jazz, Pop, Rock
Verplicht te volgen lestijden:

Instrument JPR 1 uur per week
Combo of 
begeleidingspraktijk JPR
1 uur per week
 
Muzieklink 1 uur per week

 

 

Optie experimentele muziek
Verplicht te volgen lestijden:

Live/studio electronics 2 uren per week
Geluidsleer en opnametechniek 1 uur per week

 Voor het vak Geluidsleer en opnametechniek is er slechts een beperkte capaciteit.
 Kandidaten worden eerst op een wachtlijst gezet en doen een intakegesprek met de directie en de leraar.

           

Vierde graad (drie studiejaren)               

Studierichting vertolkend muzikant 
Optie klassiek

keuze voor drie jaar:

Instrument (klassiek) 1 uur per week
keuzevak 1 uur per week

keuzevak te kiezen uit:
1. ensemble/koor
2. begeleidingspraktijk (klavieren
3. hedendaagse muziek
4. muziekgeschiedenis (cursus van 2 uur!)

Optie JPR

keuze voor drie jaar:

Instrument (JPR) 1 uur per week
keuzevak 1 uur per week

keuzevak te kiezen uit:
1. combo
2. begeleidingspraktijk JPR

 

Studierichting creërend muzikant  
Optie klassiek

Instrument (klassiek) 1 uur per week
keuzevak 1 uur per week

 

keuzevak te kiezen uit:
1. hedendaagse muziek
2. muziektheorie
3. geluidsleer en opnametechniek
 Voor het vak Geluidsleer en opnametechniek is er slechts een beperkte capaciteit.
 Kandidaten worden eerst op een wachtlijst gezet en doen een intakegesprek met de directie en de leraar.

Optie klassiek

 

Compositie (klassiek) 1 uur per week
keuzevak 1 uur per week

keuzevak te kiezen uit:
1. hedendaagse muziek
2. ensemble/koor
3. instrument klassiek
4. geluidsleer en opnametechniek
5. muziektheorie
6. muziekgeschiedenis (cursus van 2 uur)

 

Optie JPR

Instrument (JPR) 1 uur per week
keuzevak 1 uur per week

keuzevak te kiezen uit:
1. combo JPR
2. geluidsleer en opnametechniek

 

Optie experimentele muziek
Verplicht te volgen lestijden:

Live/studio electronics 1 uur  per week
Keuzevak 1 uur per week

keuzevak te kiezen uit
1. nog een uur Live/studio electronics
2. geluidsleer en opnametechniek

 

Kortlopende studierichtingen (meer info volgt snel)

                                                                                                          

Tokkelinstrumenten

gitaar

harp

 

 

Houtblazers

hobo

dwarsfluit

klarinet

saxofoon

 

Toetsinstrumenten

piano

orgel

accordeon

 

Koperblazers

hoorn

trompet

cornet

bugel

trombone

Strijkinstrumenten

viool

altviool

cello

contrabas

Slagwerk

melodisch: xylofoon,

vibrafoon, marimba...

niet-melodisch: drums,

pauken, ...