Hedendaagse muziek

Hedendaagse muziek
Tijdens de lessen hedendaagse muziek kan je jezelf ontwikkelen en creatief ontplooien tot een bewuste muziekkenner. Verschillende stijlen en kunstvormen zullen hier aan bod komen. Je leert ze onderzoeken, doorgronden en creatief toepassen door middel van thema-opdrachten. Deze opdrachten kan je uitwerken met behulp van jouw instrument en/of computerprogramma's.
Leraar: Barbara Buchowiec