Vakken Dans Algemeen

Dit zijn de vakken die je in elke Graad en optie moet volgen, als je voor die bepaalde optie ingeschreven bent.

Lagere Graad (6 jaar)   vanaf  6 jaar of het eerste leerjaar

optie algemene artistieke bewegingsleer

L1-2

L3-4-5-6

 

Dansinitiatie

Artistieke training

Algemene artistieke bewegingsleer

1u/week

1u/week

1u/week

 

Middelbare Graad (3 jaar)

optie klassieke dans

Artistieke training

Klassieke dans

1u/week

1u/week

 

optie hedendaagse dans

Artistieke training

Hedendaagse dans

1u/week

1u/week

 

Hogere Graad (3 jaar)

optie klassieke dans

Artistieke training

Klassieke dans

1u/week

1u/week

 

optie hedendaagse dans

Artistieke training

Hedendaagse dans

1u/week

1u/week