Vakken Dans Algemeen

Dit zijn de vakken die je in elke Graad en optie moet volgen, als je voor die bepaalde optie ingeschreven bent.

Lagere Graad (zes studiejaren)   vanaf  zes jaar of het eerste leerjaar

optie algemene artistieke bewegingsleer

L1-2

L3-4-5-6

 

Dansinitiatie

Artistieke training

Algemene artistieke bewegingsleer

één uur per week

één uur per week

één uur per week

 

Middelbare Graad (drie studiejaren)

optie klassieke dans

Artistieke training

Klassieke dans

één uur per week

één uur per week

 

optie hedendaagse dans

Artistieke training

Hedendaagse dans

één uur per week

één uur per week

 

Hogere Graad (drie studiejaren)

optie klassieke dans

Artistieke training

Klassieke dans

één uur per week

één uur per week

 

optie hedendaagse dans

Artistieke training

Hedendaagse dans

één uur per week

één uur per week