Vakken Woord

Lagere graad (vier studiejaren)     Vanaf 8 jaar of derde leerjaar

Algemene verbale vorming                     één uur per week

 

Middelbare graad (drie studiejaren)

jongeren

M1-M2

 

M3

 

Dramatische expressie

Voordracht

Toneel

Voordracht

één uur per week

één uur per week

één uur per week

één uur per week

 

volwassenen          vanaf 15 jaar

M1-2-3

 

Verbale vorming

Toneel of voordracht of welsprekendheid

één uur per week

één uur per week

 

Hogere graad (drie studiejaren)

H1-2-3

 

 

Repertoirestudie

Toneel of voordracht of welsprekendheid

(kan gecombineerd worden)

één uur per week

één uur per week

 

 
Algemene Verbale Vorming (AVV) 
Wat doen we zoal? Elke week werken we aan onze uitspraak. We leren hoe we zonder angst op een podium kunnen staan. We lezen gedichten of verhalen en leren ze voordragen. We doen drama-oefeningen en maken toneeltjes.
 
 
 
 
Drama of dramatische expressie:

Dit vak volg je in de middelbare 1 en 2. Je kan het bekijken als een voorbereiding op de lessen toneel. Via spelletjes,  improvisaties, rollenspelen en korte dialogen krijg je inzicht in hoe je een  personage maakt en hoe je situaties kan spelen.  

 
Voordracht
Gedichten, cursiefjes, verhalen, sprookjes: als je ze boeiend weet te vertellen, hangt het publiek aan je lippen. Bij Voordracht breng je een gedicht, verhaal of tekst geloofwaardig over op een publiek. Geloofwaardig, alsof je het zelf hebt meegemaakt. Je leert wat begrippen als overdracht, ritme en tempo zijn en hoe je ze kan  toepassen. 
 
 
 
 
Toneel
Aan de hand van  theaterfragmenten, toneelstukken … kom je vanuit de lessen Dramatische Expressie in de lessen toneel tot het totaalpakket van ‘het toneelspelen’.
Gedurende de hogere graden  maken we voorstellingen met alles erop en eraan.
We proberen spelers te vormen die niet louter uitvoeren, maar ook actief mee denken bij het kiezen van toneelwerken, het bewerken van teksten en het maken van affiches, decor en kostuums.
 
Welsprekendheid
Bij deze discipline leer je hoe je je zo helder mogelijk in verschillende situaties en voor verschillende doelgroepen kan uitdrukken.  Via improvisaties, voorbereide oefeningen, spreekmomenten, discussies en redevoeringen krijg je inzicht in wat voor jou de beste manier is om zo persoonlijk mogelijk met het gesproken woord om te gaan. 
 
Repertoirestudie
Bij dit groepsvak voor alle hogere graden, kortweg RS, gaan we actief werken rond de achtergrond van de optievakken: Toneel, Welsprekendheid of Voordracht.
We gaan voorstellingen, lezingen, en evenementen bekijken om deze in de lessen te kaderen in het cultuurlandschap, de geschiedenis en stijlen of stromingen.